takaisin

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2008 puitelain energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista. Laki yhdistää ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelun energiaa käyttävien tuotteiden tuotesuunnitteluvaiheeseen. Tuotesuunnittelu on ympäristönsuojelun kannalta merkittävä vaihe, koska siinä voidaan vaikuttaa tehokkaan ennaltaehkäisevästi ympäristöhaittojen syntyyn. Laki tulee voimaan 1.1.2009.

 

– Tämän puitelain perusteella annettavat tuotekohtaiset asetukset tuovat mukanaan mittavan sähkönsäästön ja energiatehokkuuden paranemisen. Jo näistä ensimmäinen, eli kotitalouksien hehkulamppujen poistaminen markkinoilta, tuo mukanaan EU-tasolla 39 terawattitunnin säästöt. Tämä yhdessä muun valaistuksen energiatehokkuuden tiukennusten ja laitteiden standby-kulutuksen tehostamisen kanssa säästää Euroopassa sähköä enemmän kuin Suomi kulutti vuonna 2007. Ja tämä on vasta alkua. Tämä kertoo puitelain tulossa olevan toimeenpanon merkityksestä ja kokoluokasta, korostaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

 

Lakiin on kirjattu säännökset energiaa käyttävien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, vaatimuksenmukaisuudesta annettavasta todistuksesta ja CE-merkinnästä. Siihen on sisällytetty energiaa käyttävien tuotteiden markkinavalvontaa koskevat säännökset sekä pakkokeino- ja rangaistussäännökset rikkomustapauksissa.

 

Tuotteen valmistaja, tämän valtuutettu edustaja, maahantuoja tai elinkeinonharjoittaja on vastuussa siitä, että energiaa käyttävä tuote on ehdotetun lain vaatimusten mukainen. Lakia sovelletaan markkinoille saatettaviin ja käyttöön otettaviin energiaa käyttäviin tuotteisiin.

 

Lailla pannaan täytäntöön ns. EuP-direktiivi energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (kutsutaan myös Eco-Design-direktiiviksi). Se sisältää myös energiamerkintää ja energiatehokkuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat säännökset. Laki kumoaa lain laitteiden energiatehokkuudesta.

 

EuP-direktiivin perusteella Euroopan komissio antaa energiaa käyttäville tuotteille tuoteryhmäkohtaisia ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Niissä määritellään tarkemmin tekniset vaatimukset, jotka tuotteiden tulee täyttää, kun ne tuodaan markkinoille.

 

Alkuvuodesta 2009 Euroopan komissio antaa asetuksina ensimmäiset täytäntöönpanotoimenpiteet seuraaville tuoteryhmille: laitteiden herätevirta eli standby, palvelusektorin valaistus, ulkoiset virranlähteet (esim. matkapuhelimien laturit) ja perusdigisovittimet, sekä myöhemmin keväällä kotitalousvalaistus. Vastaavia määräyksiä on tulossa myös mm. kotitalouksien kylmälaitteille, pesukoneille, tietokoneille, televisioille, tallentaville digisovittimille, pölynimureille, kattiloille, vesiboilereille ja ilmastointilaitteille.

 

Vastauksessaan eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että viranomaistoimin valmistellaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatut selkeät, ymmärrettävät ja tuoteryhmäkohtaiset konkreettiset ohjeet siitä, mitä ekologisen suunnittelun yleiset ja erityiset vaatimukset yrityksiltä edellyttävät. Ohjeet tulee olla keskitetysti saatavilla ja helposti löydettävissä.

 

Lisätiedot:

Hallitussihteeri Sari Rapinoja, puh. 010 606 3202 elinkeinoministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, puh. 050 364 0836

 

19.12.2008