takaisin

Ympäristöministeriö on tänään muuttanut asetusta rakennuksen
energiatodistuksesta. Asetusmuutoksella selvennetään pinta-alaa, jota
käytetään energiatehokkuusluvun laskennassa. Muutoksella varmistetaan,
että energiatodistus kannustaa energiatehokkuuden parantamiseen ja että
todistus antaa oikean kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta.

Asetusmuutoksen mukaan pinta-alana käytetään rakennuksen bruttoalaa, josta
on vähennetty lämmittämättömien tilojen osuus. Lämmittämättömällä tilalla
tarkoitetaan rakennusta tai sen osaa, jossa ei ole lämmitysjärjestelmää.
Lämmittämättömiä tiloja ovat esimerkiksi kylmät ullakot, kylmät
autosuojat ja kylmät varastot.

Lämmitetyt tilat kuluttavat suurimman osan rakennuksen tarvitsemasta
energiasta. Lämmittämättömien tilojen vaikutus energiankulutukseen on
yleensä pieni, mutta niiden pinta-alan osuus bruttoalasta voi olla suuri.
Jos tällaisten tilojen pinta-ala on otettu mukaan energiatehokkuusluvun
laskentaan, on tämä antanut liian hyvän kuvan rakennuksen
energiatehokkuudesta.

Asetusmuutos tulee voimaan 1.1.2009. Ennen asetusmuutosta annetut
energiatodistukset ovat voimassa todistuksissa mainitun ajan.

Vuoden 2009 alusta lähtien energiatodistus vaaditaan myös olemassa
olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai
vuokrataan. Energiatodistuksen antaa joko energiakatselmoija
katselmoimastaan kiinteistöstä tai pätevöitynyt erillisen
energiatodistuksen antaja. Energiatodistus voidaan myös sisällyttää
isännöitsijäntodistukseen, jolloin energiatodistuksen antaa
isännöitsijä.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Maarit Haakana, ympäristöministeriö, puh. 050 594 0167
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

17.12.2008