takaisin


Excel-lomakkeet helpottavat todistusten tekoa

Olemassa oleville rakennuksille energiatodistukset tulevat pakollisiksi
myynti- ja vuokraustilanteissa 1.1.2009 alkaen, pientaloille ja alle kuuden
asunnon taloyhtiöille todistukset ovat vapaaehtoisia, tosin suositeltavia.
Energiatodistusten laatijoiden työtä helpottaa ympäristöministeriön
valmistelemat energiatodistusten Excel-muotoiset lomakkeet. Ne ovat
saatavilla sekä ympäristöministeriön sivuilta että Motivan Kysy
energiatodistuksista -palvelusta: www.motiva.fi/energiatodistus

Excel-lomakkeet helpottavat tiedon siirtoa ja talletusta

Excel-lomakkeiden myötä helpottuu erityisesti energiatodistuksiin
liittyvän tiedon siirto. Uudiskohteissa energiatodistukset syntyvät monen
suunnittelijan yhteistyönä, vaikka todistuksen antaakin kohteen
pääsuunnittelija. Nyt tiedon siirto ja välitallennukset helpottavat
yhteistyötä.

Myös olemassa olevien rakennusten kohdalla Excel-lomakkeet ovat
hyödyllisiä: lomakkeen tallennus sähköisenä ja sen päivittäminen
käyvät vaivattomasti.

Uudet Excel-lomakkeet saa helposti käyttöön osoitteesta
www.motiva.fi/energiatodistus/energiatodistukset
- valitse ao. energiatodistusmalli, klikkaa sivun oikean
reunan Excel-linkkiä ja talleta tiedosto käyttöösi.

Energiatodistukset käyttöön olemassa olevissa rakennuksissa 2009

Uudisrakennuksille energiatodistus on tullut esittää osana
energiaselvitystä jo tämän vuoden alusta rakennuslupaa haettaessa.
Todistuksen uudiskohteelle antaa sen pääsuunnittelija.
Uudisrakennuksen energiatodistus on laskennallinen.

Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus voidaan laatia
energiakatselmuksen tai erillisen tarkastuksen yhteydessä.
Energiatodistuksen antaa joko energiakatselmoija katselmoimastaan
kiinteistöstä tai pätevöitynyt erillisen energiatodistuksen antaja.
Erillinen energiatodistus tai energiakatselmuksen yhteydessä annettu
energiatodistus ovat aina olemassa oleville rakennuksille suositeltavia,
koska niiden yhteydessä esitetään toimenpiteitä energiatehokkuuden
parantamiseen.

Energiatodistus voidaan antaa myös isännöitsijäntodistukseen sisältyvänä,
jolloin todistuksen antaa isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja energiatodistuksista, mm. linkit erillisten energiatodistusten
antajiin sekä usein kysyttyjä kysymyksiä löytyvät "Kysy
energiatodistuksista" -palvelusta: www.motiva.fi/energiatodistus

Lisätietoja:
Ympäristöministeriö: Maarit Haakana, puh. 020 490 7504,
maarit.haakana (at) ymparisto.fi
Motiva Oy: Kirsi-Maaria Forssell, puh. 0424 281 206,
kirsi-maaria.forssell (at) motiva.fi

Kysy energiatodistuksista -neuvontapalvelu:
Verkossa: www.motiva.fi/energiatodistus
Puhelinpalvelu auki tiistaisin ja torstaisin klo 9-12, puh. 0424 281 291.
S-postikysymykset osoitteeseen: energiatodistus (at) motiva.fi

27.11.2008