takaisin

Ympäristöministeriön Tampereen teknilliseltä yliopistolta tilaama selvitys matalaenergiarakenteiden toimivuudesta on valmistunut. Selvitys liittyy ministeriössä valmisteltavina olevien rakennusten energiatehokkuusvaatimusten kiristämiseen.

Selvityksen tulokset korostavat rakennusfysikaalisen suunnittelun ja tuotekehityksen merkitystä siirryttäessä matalaenergiarakentamiseen. Loppuraportissa tuotiin esille useita eri rakenteiden rakennusfysikaaliseen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää riskiä. Raportissa esitetään myös, että U-arvojen kiristysten tulisi olla pienempiä kuin nyt on kaavailtu. U-arvojen kiristykset suositellaan painotettavaksi niihin rakennusosiin, joissa määräysten kiristäminen on rakennusfysikaalisesti turvallisinta ja taloudellisesti kannattavinta.

Ministeriö käy läpi loppuraportissa esitetyt näkökohdat ja hyödyntää niitä rakennusten energiatehokkuutta sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta koskevassa säädösvalmistelussa ja informaatio-ohjauksessa.

Selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa:

Lisätietoja

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, puh. 050 517 9202, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Rakennusneuvos Raimo Ahokas, ympäristöministeriö, puh. 050 572 6351, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

 

13.11.2008