takaisin

 

Hallituksen 6.11.2008 antama Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia asettaa haastavat tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle. Tavoitteiden täyttäminen edellyttää tukitoimien uudistamista ja uusiutuvan energian syöttötariffin käyttöönottoa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän tekemään ehdotuksen uusiutuvaa energiaa koskevan syöttötariffin rakenteesta ja suuruudesta. Työryhmän tulee käynnistää työnsä kiireellisyysjärjestyksessä koskien aluksi tuulivoiman syöttötariffia ja arvioida sen jälkeen yleisempää syöttötariffia. Biokaasun osalta työssä voidaan tukeutua joulukuussa 2007 julkistettuun KTM:n työryhmäraporttiin. Turpeen syöttötariffia koskevan lain jatkamista valmistellaan erillään tästä työstä.

 

Työryhmän määräaika on tuulivoiman syöttötariffia koskevien ehdotusten osalta 31.3.2009 ja muita osin 30.6.2009. Työryhmä tulee esittää linjauksensa tuulivoiman osalta väliraporttina huhtikuussa 2009. Lopullinen, kaikkia järjestelmään liitettäviä energiamuotoja koskeva esitys tulee esittää kesäkuussa 2009. Tällöin lakiesitys voitaisiin jättää eduskuntaan alkusyksystä, jolloin uusi syöttötariffijärjestelmä voitaisiin saada käyttöön vuoden 2010 alusta alkaen.

 

Työryhmän puheenjohtajana toimii yli-insinööri Petteri Kuuva ja varapuheenjohtajana ylitarkastaja Pekka Tervo työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ryhmän muut jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä, yli-insinööri Risto Kuusisto ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Seija Kivinen valtiovarainministeriöstä, ryhmäpäällikkö Antti Paananen Energiamarkkinavirastosta, apulaisjohtaja Päivi Seppälä Kuluttajavirastosta ja energia-asiantuntija Maiju Westergren Metsäteollisuus ry:stä.

 

Ryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat asiantuntija Niina Honkasalo Energiateollisuus ry:stä, asiantuntija Mikael Ohlström EK:sta, energia- ja ympäristöjohtaja Toni Hemminki Teknologiateollisuus ry:stä, suunnittelupäällikkö Kaija Niskala Fingrid Oy:stä, hallituksen puheenjohtaja Jari Ihonen Tuulivoimayhdistys ry:stä ja asiamies Ilpo Mattila MTK:sta. Ryhmän sihteerinä on ylitarkastaja Antti Linna työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

Lisätiedot:

yli-insinööri Petteri Kuuva, TEM, puh. 010 606 4819 ylitarkastaja Antti Linna, TEM, 010 606 4106

 

Tiedote TEM:n sivuilla:: http://www.tem.fi/?s=2471&89519_m=93181

10.11.2008