takaisin

Pellettien raaka-ainepohjaa tulisi laajentaa nykyisestä. Selvitettävänä on pellettien valmistus hakkeesta, mutta myös ruokohelpi ja lyhytkiertoviljelybiomassat ovat tutkimuskohteena. Pellettien valmistus ei voi kokonaan olla riippuvaista sahojen sivutuotevirrasta. Tätä mieltä on Suomen ja kenties maailmankin ensimmäinen pellettiprofessori, maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Lauri Sikanen. Hän aloitti Joensuun yliopiston metsätieteelliseen tiedekuntaan sijoittuvan lahjoitusprofessuurin hoidon elokuun alussa. Lahjoituksen tekijät ovat Vapo-säätiö, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja alueen kunnat.

Sikanen on toiminut aikaisemmin mm Joensuun yliopistossa ja Metlassa tutkijana, erikoisalueenaan metsäenergia ja metsäteollisuuden puunhankinta. Uudessa tehtävässään hän aikoo keskittyä nimenomaan pellettien raaka-ainepohjan laajentamiseen ja pellettitietouden lisäämiseen.

Sikasen luottamus pellettiin on vahva. ”Pelletin vahvuus on siinä, että se on globaalia kauppatavaraa. Se on ensimmäinen puupolttoaine, jolla on maailmanlaajuiset markkinat ja jota voi liikuttaa pitkiä matkoja”, Sikanen sanoo.

Professori Lauri Sikasen haastattelu kokonaisuudessaan www.vapoviesti.fi/

Lisätiedot:
- Lauri Sikanen, professori, Joensuun yliopisto, puh. 050 381 2443
- Reijo Vatanen , viestintäjohtaja, Vapo Oy, puh. 040 516 6784

24.10.2008