takaisin

Keski-Suomen Energiatoimiston tekemän selvityksen mukaan pellettitakoilla voidaan merkittävästi vähentää sähkölämmitteisten talojen lämmityssähkön kulutusta, huipputehon tarvetta ja kulutuksesta aiheutuvia päästöjä.

Suomessa on tällä hetkellä noin 450000 sähkölämmitettyä pientaloa. Näiden lämmitys ilman lisälämmittimiä aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä yli 3 miljoonaa tonnia ja vie sähkön tuotannon tehoa -25 C asteen pakkasella yli 3300 MW, mikä aiheuttaa vaikeuksia sähköntuotannon ja -tuonnin riittävyydelle. Yksi merkittävä mahdollisuus lämmityssähkön korvaamiseen on pellettitakka, joka ei vaadi vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Pellettitakka jakaa lämmön puhaltimella huoneiston sisäilmaan ja voi oikein mitoitettuna ja sijoiteltuna korvata sähkölämmityksen pientalossa kokonaan.

Asentamalla pellettitakat esimerkiksi 200 000 sähkölämmitteiseen pientaloon voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä lähes 1,57 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 15 % Suomen päästökauppasektorin vähennysvelvoitteesta, ja jonka rahallinen arvo päästöoikeuden hinnalla 30 €/tCO2 on yli 47 miljoonaa euroa. Lisäksi tämä korvaisi lämmityssähkön tehontarvetta -25 C asteen pakkasella jopa 1500 MW. Vertailun vuoksi sähkön tuontiteho Venäjältä on normaalisti noin 1300 MW ja Olkiluoto 1 ydinvoimalaitoksen teho 860 MW.
 
Linkki aiheesta tehtyyn tiedotteeseen.

26.9.2008