takaisin

Toimistojen tehtävänä paikallisten ratkaisujen esittäminen

Kuntaliiton tiedote 29.7.2008

Kuntaliiton energiainsinöörin Kalevi Luoman mielestä valtion budjetista pitäisi nyt löytyä energiatoimistojen toiminnan takaava rahoitus. Tällöin ne voisivat keskittyä pitkäjänteiseen toimintaan, jota ilmastonmuutosta
hillitsevät toimet jatkossa vaativat. 
- Samalla toiminta pitäisi ulottaa koko maan kattavaksi, joten nykyisten  lisäksi tarvitaan 10-12 uutta toimistoa. Ilmastonmuutoksen myötä on tullut  selkeä tilaus neuvontaverkostolle, joka jakaisi puolueetonta tietoa niin kansalaisille, yrityksille kuin kunnillekin.
 
Luoman mukaan energiatoimistot olisikin huomioitava parhaillaan valmisteltavassa kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa, jotta niiden yleishyödyllinen toiminta saataisiin vakiintumaan.
 
Suomessa toimii kahdeksalla paikkakunnalla energiatoimisto. Niiden toiminta on keskittynyt kuntien, yritysten ja yhteisöjen energiansäästöön, energian käytön tehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen.
 
Toimistojen ongelmana on lyhytkestoinen hankerahoitus, joka ei anna mahdollisuuksia pitkäjänteiseen toimintaan. Nykyiset toimistot eivät kata myöskään koko maata.
 
Lataa tiedote kokonaisuudessaan

29.7.2008