takaisin

Käynnistysavustus asuntojen perusparantamiseen

 

Valtioneuvoston lisätalousarvioesityksen mukaan valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää käynnistysavustuksia perusparantamiseen.

Käynnistysavustuksiin esitetään yhteensä 115 miljoonaa euroa vuosille 2013–2014: tälle vuodelle 15 miljoonaa ja vuodelle 2014 enintään 100 miljoonaa euroa.

Kenelle

Avustusta voivat saada asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhtiöt ja asumisoikeustalot.

Käynnistysavustuksia myönnetään vuokratalojen ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen hakijoille, jotka voisivat saada vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia perusparannuslainoja sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen niille, jotka voisivat saada asunto-osakeyhtiölainojen korkotuesta annetun lain (205/1996) mukaisia perusparannuslainoja.

Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään 10 % ARAn hyväksymistä kustannuksista.

Mitä avustetaan

Tarkoitus ei ole tukea vähäistä rakennuksen huoltoon ja ylläpitoon liittyvää toimintaa vaan perusparannus- ja korjaustoimenpiteiden arvioitujen kustannusten minimiraja on 250 euroa/asuinneliö ja korjauskustannusten tulee olla vähintään 150 000 euroa.

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla ovat mm.:

  • Linjasaneeraus (putkiremontti)
  • Ikkunoiden ja ulko-ovien  uusiminen
  • Perustusten uusiminen
  • Yläpohjan ja katon uusiminen
  • Parvekkeiden uusiminen
  • Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen
  • Lämmitysjärjestelmän uusiminen

Avustus myönnetään mahdollisen korkotukilainapäätöksen yhteydessä, mutta sitä voidaan hakea ja se voidaan myöntää myös ilman korkotukilainapäätöstä.

Hakeminen

Avustusta haetaan ja sen myöntää ARA. Hakulomakkeet ja hakuohje julkaistaan, kun eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvion.


Lisätietoa ARAn sivuilta http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Kaynnistysavustus_perusparannukseen_20132014

11.9.2013