takaisin

Keski-Suomen energiatase 2010

Keski-Suomen Energiatoimisto on laatinut Keski-Suomen maakunnan energiataseen vuoden 2010 energiantuotannon ja -kulutuksen tiedoilla. Samalla arvioitiin myös energianhankinnan ja -tuotannon rahallista arvoa sekä hiilidioksidipäästöjä.

  • Keski-Suomen energiankulutus oli 18,6 TWh vuonna 2010, kulutus kasvoi noin 5 % vuodesta 2008
  • Maakunnan energiankulutus ja energianhankinnasta aiheutuvat päästöt kääntyivät kasvusuuntaan kahden aiemman vuoden laskun jälkeen
  • Paikallisten energialähteiden osuus 54 % ja uusiutuvien energialähteiden osuus 37 % maakunnan kokonaisenergiankulutuksesta
  • EU:n 2020-tavoitteen mukainen uusiutuvan energian osuus 42 % energian loppukulutuksesta
  • Öljyn kokonaiskulutus laski, mutta kattaa yhä 22 % maakunnan energiankulutuksesta
  • Maakunnan oma sähköntuotanto kasvoi selvästi ja ulkopuolelta tuodun sähkön kulutus laski, mutta tuontisähkö kattaa yhä 70 % maakunnan sähkönkulutuksesta ja 23 % kokonaisenergiankulutuksesta

Energiatase löytyy sivujemme tietopankista: Keski-Suomen energiatase 2010

Lisätietoa

Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto, lauri.penttinen@benet.fi, 0440-277666


11.5.2012