takaisin

Lainmuutos voimaan 1.3.2011: Rakennusten energiatodistukset pantava esille myös viranomaisten yleisöpalvelutiloissa

Energiatodistukset alkavat näkyä julkisissa rakennuksissa tämän vuoden aikana, kun todistus tulee asettaa esille sellaisissa yli 1 000 m2 tiloissa, joissa viranomaiset tarjoavat julkisia palveluja. Todistusten on oltava nähtävillä viimeistään vuoden kuluttua eli 1.3.2012.

Esillepanovelvoite koskee julkisia viranomaisia; kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia, julkisia laitoksia, maakuntahallintoa sekä valtiota. Todistus on laitettava esille, kun julkisia palveluita tarjotaan tiloissa, joiden kerrosala yhdessä rakennuksessa ylittää 1 000 neliömetriä.

Voimassa oleva energiatodistus tai sen värillinen jäljennös tulee olla yleisön nähtävissä vähintään A4 koossa sekä kielivaatimusten mukaisella kielellä. Todistus ei voi olla nähtävillä vain digitaalisesti. Vapaaehtoisia energiamerkkejä voi käyttää energiatodistuksen rinnalla, mutta niillä ei voi korvata energiatodistusta. Todistuksen esille panosta huolehtii tilojen omistaja.

Jos julkisia palveluja tarjotaan vuokratuissa tiloissa, koskee esillepanovelvoite vain lainmuutoksen voimaan tulon jälkeen syntyneitä vuokrasuhteita.

Katso koko tiedote


Lisätietoja myös Keski-Suomen Energiatoimistosta

Projektipäällikkö Lauri Penttinen, puh. 0440 277666
energianeuvonta@kesto.f


27.4.2011