takaisin

Euroopan Komission julkinen kuuleminen: tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen energiatehokkuuden edistämiseksi

Komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien maaliskuussa julkaistua tiedonantoa "mobilising Information and Communication Technologies (ICTs) to facilitate the transition to an energy-efficient, low-carbon economy". Julkisella kuulemisella komissio tahtoo kerätä yhteen informaatiota ja mielipiteitä koskien tiedonannossa esitettyjä ratkaisuehdotuksia tieto- ja viestintätekniikan kehittämisestä energiatehokkuuden edistämiseksi.

Näin komissio pyrkii varmistamaan, että sen näkökulmat kehitettävistä asioista vastaavat sidosryhmien näkökulmia. Julkisen kuulemisen aikana saatuja tietoja käytetään hyväksi laadittaessa komission ehdotusta tieto- ja viestintätekniikan kehittämisestä energiatehokkuuden edistämiseksi (ICTs in improving energy efficiency and reducing carbon emissions). Julkinen kuuleminen on siis mahdollisuus vaikuttaa mielipiteillään tulevaisuuden poliittisiin linjauksiin.

Yleistajuinen tiivistelmä (suomen kielellä) komission tiedonannosta löytyy täältä: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/com_2009_111/cs_com2009_111_fi.pdf

Mielipiteensä voi esittää täällä:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ICT4EE3
 
Lisää tietoa aiheesta:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm

15.4.2009