takaisin

Tasavallan Presidentti on tänään vahvistanut lain asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta. Muutos koskee kotitalouksille myönnettävien energia-avustusten myöntämisen perusteita.

Kotitalousvähennyksen ehtoja parannetaan ensi vuoden verotuksessa. Vähennyksen saa tehdä edelleen muun muassa asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Pientalojen energiataloudellisten korjausten kustannuksiin kotitalouksille myönnettävät avustukset muuttuvat uudistukseen liittyen tarveharkintaisiksi. Avustuksen voi saada vain jos pienituloisuus estää kotitalousvähennyksen käyttöä.

Avustuksen enimmäissuuruus nousee enintään 25 prosenttiin hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi materiaali- ja laitekustannukset. Tarkoitus on, että avustuksia voidaan myöntää myös muille toimenpiteille kuin tietyille lämmitystapamuutoksille.

Pientalojen tarveharkintaisiin energia-avustuksiin on varattu ensi vuonna kaksi miljoonaa euroa. Avustukset haetaan asuinrakennuksen sijaintikunnalta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) antaa ohjeet korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakumenettelystä alkuvuodesta 2009.

Laki perustuu osittain hallituksen asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan ja tulee voimaan 1.1.2008.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 143 866

19.12.2008