takaisin

Yksi aamun (20.11.2008) pääuutisista oli se, että valmistaloteollisuus
vastustaa pientalojen uusia energiamääräyksiä. Uutisoinnista poiketen
Jukka-taloja valmistavan Pyhännän Rakennustuote Oy:n kanta uusiin
energiamääräyksiin on erittäin myönteinen.  Jukka-taloissa valmistaudutaankin
täydellä tohinalla tarjoamaan vuoden 2010 rakentajille myös seinävahvuuden
osalta uusien energiamääräysten mukaisia ratkaisuja.

Pyhännän Rakennustuote Oy on valmistanut Jukka-taloja jo yli 40 vuotta ja
koko historiansa ajan yksi yrityksen keskeisistä tavoitteista on ollut
tarjota rakentajille energiatehokkaita ratkaisuja. Jo 1970-luvun
energiakriisin jälkeen yhtiössä mietittiin, millä tavalla seinärakenne
toteutetaan 30 cm:n eristevahvuudella. Silloin Jukka-taloissa toteutettujen
seinärakenteiden perusratkaisujen ansiosta Jukka-taloissa pystytään nyt
siirtymään uusien vaatimusten mukaiseen seinärakenteeseen pienillä
lisäkustannuksilla.

Ei syytä vastustaa muutosta

Jukka-taloissa ei nähdä mitään syytä vastustaa uusia energiamääräyksiä vaan
päinvastoin tukea niiden toteutumista. Myös pientalorakentamisessa on
otettava huomioon ilmastomuutos ja sen torjunta.

Suomalaisessa rakentamisessa on perinteisesti pidetty laadukkaana
rakentamisen normit täyttävää rakentamista. Tämä on kuitenkin esimerkiksi
seinärakenteessa merkinnyt menetettyjä energiansäästömahdollisuuksia, koska
normi on ollut hyvin väljä. Tästä väljästä normistosta huolimatta jo nyt
osalla pientalovalmistajalla, kuten Jukka-taloilla, seinärakenteen
lämpöominaisuudet täyttävät reilusti nykyiset normit. Uudet normit
merkitsevät sitä, että kaikessa rakentamisessa ja kaikkien rakentajien on
siirryttävä rakenneratkaisussa uudelle energiaa säästävälle tasolle.

Normien tiukkeneminen merkitsee kuluttajalle varmuutta siitä, että kaikki
hänen valitsemansa ratkaisut ovat kelvollisia ja tukevat ilmastomuutosta – 
rakennettiinpa talo siten talopakettiratkaisuna tai paikallaan rakennettuna
ratkaisuna.  Näin kukaan ei saa merkittävää kilpailuetua tarjoamalla
rakentajille energiansäästön näkökulmasta kestämättömällä pohjalla olevia
ratkaisuja.

Lisätietoja antaa:
markkinointipäällikkö Pekka Partanen, Pyhännän Rakennustuote Oy

20.11.2008