takaisin

Tulipiippu on ennakoinut uusien päästönormien vaikutuksen
ihmisen elinympäristöön ja on vuodesta 2004 kehittänyt myyntiin
polttojärjestelmiä, jotka hyödyntävät pellettiä polttoaineena.
Yrityksen toimitusjohtajan ja innovaatioiden kehittäjän
Pauli Pietin mielestä pelletillä tulee olemaan tärkeä
asema uusiutuvien energialähteiden joukossa tulevaisuudessa.
Kuopion yliopiston tekemän tutkimuksen (syyskuu 2008) mukaan
puulämmitys saastuttaa jopa enemmän kuin liikenne.

Ilmastonmuutoksen läsnäolo ja päästövaatimukset tuovat tulisijojen
käyttöön uudet haasteet. Vastaukset näihin löytyvät hyvistä
tulisijoista, innovatiivisesta poltosta ja puhtaasta polttoaineesta.
Toteutus vaatii positiivista asennetta ja avointa suhtautumista
pellettiin polttoaineena.

Tulipiippu pellettipolttimet

Tulipiippu pellettipolttimilla lämmitetään käyttöön
hyväksyttyjä varaavia tulisijoja. Polttimien teho
perustuu pellettien kaasutus-polttomenetelmään, jolloin
pelletit höyrystyvät polttoprosessin aikana. Täten
saavutetaan palamisessa paras mahdollinen hyötysuhde.
Helppokäyttöiset lisälaitepolttimet on tarkoitettu kaikille,
jotka haluavat lämmittää tulisijansa ympäristöystävällisesti,
tehokkaasti ja edullisesti.

CleanFire ja LiteFire polttojärjestelmät

Pellettipolttimet ovat olleet edelläkävijöitä takkaan suoraan
integroitaville CleanFire ja LiteFire -polttojärjestelmille.
Tulipiippu on ensimmäisenä Suomessa kehittänyt polttojärjestelmät,
joiden avulla on mahdollista polttaa tehokkaasti ja puhtaasti
samassa tulisijassa pellettejä, klapeja, pilkkeitä sekä brikettejä.
Saneerattaviin takkoihin asennus onnistuu valumuotin avulla.
LiteFire soveltuu kevyttakkoihin sekä kamiinoihin ja CleanFire
massaltaan suurempiin tulisijoihin.

Integroitavien polttojärjestelmien markkinointi kohdistuu
ensisijaisesti takkavalmistajiin, joiden kanssa yhteistyössä
kehitellään heidän omiin malleihinsa sopivaa polttoa. Uudet
päästönormit pienpoltossa on tarkoitus saattaa voimaan
vuonna 2015. Takkatehtaiden koko tuotanto on mahdollisesti
niputettavissa Tulipiipun polttojen alle ja tyypittää uusien
CE -merkintöjen mukaisesti.

Maailman ensimmäinen pellettikiuas

Tavoitteena on ollut vähäpäästöinen, hyvällä hyötysuhteella
toimiva kiuas. Yhteistyössä kiuasvalmistajien kanssa on
kehitelty tulevaisuuden päästörajoitukset kirkkaasti alittava
pelletillä toimiva saunankiuas LiteFire26.

Patentoidut ja testatut tuotteet

Tuotteet ovat patentoituja ja puhtaus sekä teho on testattu
Työtehoseurassa, VTT:llä ja TTY:ssä. Kiinnostus tuotteita kohtaan
Keski-Euroopan bioenergia-messuilla on ollut suurta ja vientiä on jo
useihin maihin.

Päästönormit kiristyvät kaikkialla EU:ssa jo tämän vuoden
vuodella. Tämä aiheuttaa päänvaivaa kuluttajille sekä
takkatehtaille. Tulipiipun innovaatioilla pystytään alittamaan
nämä päästönormit siten, että tulisijojen lämmittäminen ja
elävän tulen luoma tunnelma on edelleen kuluttajien saatavilla.

Lisätietoja:
Pauli Pieti 0400-332233 tulipiippu (at) tulipiippu.com

Myynti/Markkinointi: jälleenmyyjäverkoston kautta Suomessa
sekä ulkomailla

22.10.2008