takaisin

Juuri perustetun Benet Oy:n tarkoituksena on edelleen kehittää ja laajentaa Benet -bioenergiaverkoston toimintaa. Yrityksestä rakennetaan kansainväisesti toimiva bioenergia-alan asiantuntija sekä samalla yksi keskeinen Keski-Suomen bioenergiaklusterin toimija.

Yrityksen asiantuntemuksen avulla lisätään taloudellisesti ja ekologisesti järkevää bioenergian käyttöä luomalla sen käytön edellytyksiä, synnyttämällä polttoainelogistiikan ja energiantuotannon projekteja sekä toteuttamalla ja ohjaamalla niitä. Yrityksellä voi jatkossa olla myös merkittävä rooli alan yritysten kansainvälistäjänä.

Yrityksen tavoite on kasvaa kymmeniä ihmisiä työllistäväksi, kuitenkin siten, että merkittävä osa asiantuntijoista toimii Benet-verkoston jäsenorganisaatioissa.

Benet Oy:n asiakkaita ovat julkisen sektorin toimijat, yritykset ja alan sijoittajat.

”Kymmenvuotisen verkostoyhteistyön pohjalle on hyvä rakentaa kasvuhakuista uutta liiketoimintaa. Keskisuomalainen osaaminen on tunnustetusti alallaan maailman huippua. Yrityksemme avulla tarjoamme yhteistyökumppaneillemme entistä enemmän kiinnostavia, kansainvälisia toimintamahdollisuuksia”, toteaa yrityksen toimitusjohtajaksi nimitetty
Asko Ojaniemi.

”Poliittinen tahto uusiutuvien energiavarojen käytön lisäämiseksi on maailmanlaajuisesti erittäin vahva. Asiat eivät kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan tarvitaan Benet Oy:n kaltaisia toimijoita, joiden tehtävä viedä tavoitteiden saavuttaminen käytännön tasolle”, toteaa yrityksen hallituksen puheenjohtaja professori Dan Asplund.

”Käytämme loppuvuoden yrityksen toiminnan käynnistämiseen. Kasvun turvaamiseksi tarkoituksenamme on laajentaa yrityksen osakaspohjaa jatkossa. Kyseeseen ensi- vaiheessa tulevat ennen kaikkea alasta kiinnostuneet yritykset, tutkimuslaitokset ja maakunnan elinkeino-organisaatiot ”, totetaa hallituksen jäsen Juha Koskinen.

Lisätietoja
Asko Ojaniemi 040 – 558 6962
Dan Asplund 0400 – 640 460
Juha Koskinen  050 – 342 4206

27.6.2007