Vanhat projektit

Prowe

Prowe -hankkeessa keskityttiin etsimään potentiaalisia suuria ja keskisuuria kiinteistöjä puuenergian käyttökohteiksi Keski-Suomesta. Kohteisiin tehtiin puuenergiakatselmointi, kannattavuuslaskelmat ja tarvittaessa rakennussuunnitelma. Hanketta toteutettiin yhdessä Keski-Suomen Metsä- ja Maaseutukeskuksien sekä Benet - Bioenergiaverkoston kanssa. Prowea rahoitettiin EU:n Altener -ohjelmasta.

Tapares

Hankkeessa kirjoitettiin Frame Story Keski-Suomen bioenergia-alan kehittymisestä vuosien saatossa. Tietoa siirrettiin Walesiin sikäläisen bioenergiastrategian valmisteluun. Hanketta rahoitettiin EU:n Altener -ohjelmasta.

RePlan

RePlan -hankkeessa järjestettiin uusiutuviin energalähteisiin liittyvää opetusta Jyväskylän kansainväliseen kesäyliopistoon sekä verkotuttiin Italiaan Piemonten alueen kanssa. Hanketta rahoitettiin EU:n Altener -ohjelmasta.

RT-ohjekortti

Rakennustieto Oy:n tilauksesta, Motiva Oy:n rahoituksella, tehtiin käsikirjoitus pellettilämmityksen rt-ohjekortille. Kortti julkaistiin syksyllä 2002.

Ilmastonmuutos.info

Ilmastonmuutos.info hankkeessa koottiin neuvontaverkosto, jonka tehtävänä oli aktivoida, tuottaa tietoa ja tarjota asiantuntijapalvelua kuntien luottamusmiehille ja työntekijöille. Verkostossa oli mukana Tampereen, Keski-Suomen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen energiatoimistot, joista kukin tuotti hankkeen aikana oman palvelutuotteen tai toimintamallin, joka on sovellettavissa kuntien tarpeisiin yleisesti. Keski-Suomen energiatoimiston kohderyhmänä oli kiinteistöala.