Tausta

Keski-Suomen energiatoimisto perustettiin vuonna 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiatyöryhmän työtä. Toimiston alkurahoitus saatiin EU:n SAVE -ohjelmasta. Alkuvaiheessa yhteistyökumppaneina olivat mm. Keski-Suomen liitto, Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Keski-Suomen Valo Oy, Jyväskylän Energia sekä Keski-Suomen kuntia ja yrityksiä. Vuoden 2008 alusta lähtien Keski-Suomen Energiatoimistoa on hallinnoinut Jyväskylän Teknologiakeskuksen spin-off yritys Benet Oy.

Energiatoimistoja on eri puolilla Eurooppaa noin 400. Suomessa energiatoimistoja on kahdeksan. Energiatoimistot edistävät energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Ne palvelevat monipuolisesti ja puolueettomasti alueen yrityksiä ja yhteisöjä sekä toteuttavat yhteistyössä erilaisia energiahankkeita. Keski-Suomen Energiatoimisto kuuluu Suomen energiatoimistojen verkostoon, jonka kansallisena energiatoimistona toimii Motiva Oy.

Keski-Suomen Energiatoimisto palvelee kaikissa energian tuotantoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.