Projektit ja referenssit

 

Lähienergialla omavaraisuuteen, energiahuoltovarmuuden turvaaminen ja energiaomavaraisuuden parantaminen hyödyntäen paikallisia energialähteitä maaseudulla (maaseuturahaston hanke yhteistyössä Suomen Metsäkeskus 2016 - 2019, www.metsakeskus.fi/lahienergialla-omavaraisuuteen)

Hukat hyötykäyttöön - resurssien käytön tehostaminen keskisuomalaisissa yrityksissä. (maaseuturahaston hanke yhteistyössä JAMK 2016 - 2019, www.jamk.fi/hukathyotykayttoon)

Uusiutuvan energian kuntakatselmukset: Tampereen kaupunki ja neljä Tampereen seudun kuntaa (Pirkkala, Nokia, Kangasala, Lempäälä), Laukaa, Äänekoski, Närpiö, Uurainen, Toivakka, Hankasalmi, Viitasaari, Pihtipudas, Jyväskylä, Jämsä (2009 - )

 

Jyväskylän kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman laadinta (SECAP) Euroopan komission kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen toteuttamiseksi (2016)

PLEEC - Planning for Energy Efficient Cities, kaupunkien energiatehokkuuden kehittäminen  kaupunkisuunnittelun, uusien teknisten raktaisujen ja ihmisten käyttäytymisen kautta, sekä Energiaviisas Jyväskylä --toimintasuunnitelman laatiminen (2013 - 2016, EU:n FP7 -hanke, mukana 6 eurooppalaista kaupunkia, 9 yliopistoa ja 3 yritystä, Jyväskylän kaupungin in-house konsultti, www.pleecproject.eu)

USmartConsumer, Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut: älykkään energianmittauksen palveluiden kysynnän ja energiayhtiöiden palvelutarjonnan kehittäminen (Euroopan Komission IEE-ohjelma, 2014 - 2017, mukana 10 partneria 8:sta Euroopan maasta. www.usmartconsumer.eu)

Keski-Suomen kasvihuonekaasutase 2014 ja skenaario 2020, Kasvener-laskentamalli (2016)

Keski-Suomen energiataseet (2006, 2008, 2010, 2012, 2014 ja 2016), sisältäen energianhankinnan, uusiutuvien energialähteiden, energiankulutuksen sekä päästöjen ja rahallisten vaikutusten arvioinnin, 2014 tase myös skenaariotarkastelut energialähteistä ja päästöistä vuonna 2020 ja Äänekosken biotuotetehtaan vaikutuksista. Taseiden esitykset www.kesto.fi tietopankissa

Jyväskylän energiataseet (2004, 2010, 2012 sekä 2014), sisältäen energianhankinnan, uusiutuvien energialähteiden, energiankulutuksen sekä päästöjen ja rahallisten vaikutusten arvioinnin, 2014 tase myös skenaariotarkastelut energialähteistä ja päästöistä vuonna 2020 ja resurssiviisauden tavoitetiloissa 2030 ja 2050. Taseiden esitykset www.kesto.fi tietopankissa

 

Uusiutuvan energian lämmöntuotannon selvitys- ja käynnistämishankkeet ja hankintakonsultoinnit, mm. Lievestuore, Hankasalmen asema, Hankasalmen keskusta, Konginkangas, Joutsa/Leivonmäki, Leppävesi, Vihtavuori, Hämeenkoski, Auran keskusta, Vihti (2009 -)

Kuluttajien energianeuvonta Keski-Suomessa (2012 - 2016) Kuluttajien energianeuvonnan organisointi ja toteutus Keski-Suomessa osana Motivan koordinoimaa kansallista kokonaisuutta. Kuluttajille tarjottiin maksutonta ja puoleetonta neuvontaa rakentamiseen, remontointiin lämmitystapoihin ja asumisen energiatehokkuuteen.

Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy, teollisuuskiinteistön lämmitys- ja jäähdytysvaihtoehtojen tarkastelu (2014)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Tarvaalan biotalouskampuksen energiajärjestelmä – lämmön ja sähkön tuotannon vaihtoehdot, suositukset ja tiekartta (2014)

Tarvaalan biotalouskampuksen energiajärjestelmä ja biojalostamo, selvitys biokaasun ja biodieselin tuotantomahdollisuuksista kampuksella (2014)

Lämmitystapojen vertailulaskuri kansallisen energianeuvonnan käyttöön (Motiva, 2013) http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

Energiakatselmoinnin ja uusiutuvan energian koulutus Tallinna ja Tartto (2013, SuLVI ja Viron LVI-yhdistys)

Energiatodistuksen laadinnan ja E-luvun laskennan koulutukset (Suomen LVI-liitto, 2013-) Vuoden kouluttaja 2013 (Lauri Penttinen)

Kannonkosken kunnan kaukolämpötariffin tarkastelu ja kehittäminen, lämmön hankintasopimuksen konsultointi (2013)

Multian saha, lämpölaitoksen tehonnostovaihtoehdot ja sähköntuotannon mahdollisuudet
  (2013)

Saarijärven kaupunki, lämmöntuotannon vaihtoehtojen vertailu neljälle kiinteistöille (2012)

Jyväskylän tilapalvelu Viiden kyläkoulun lämmitystavan vaihto ja toteuttaminen ulkopuolisena palveluna, lämmöntoimittajan kilpailutus (2012)

Hankasalmen kunta Kunnan keskustaajaman kaukolämmön perussuunnittelu ja toteuttaminen ulkopuolisena palveluna, lämmöntoimittajan kilpailutus (2012)

Itä-Savon lähienergia, pien-CHP laitosten kannattavuusselvitys kolmelle kohteelle (kauppapuutarha, konepaja ja lammastila) (2012)

Keski-Suomen bioenergiaklusterin liiketoiminnan ja aluetalousvaikutusten analyysi, TEM (2010)

BIOCLUS, biomassaan liittyvien alueellisten T&K-klusterien kehittäminen 5:llä Euroopan alueella, mm. selvitykset alueiden uusiutuvista biomassavaroista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista, arviot energialähteiden ja polttoaineiden käytön kehityksestä vuoteen 2020, sekä uudet ja vahvistuvat biomassaliiketoiminnan mahdollisuudet (EU:n FP7-hanke, 2009 - 2012)

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy (2012) Kaunisharjun rivitalokohteiden lämmöntuotantovaihtoehtojen kilpailutus

Karstulan lämpöverkko Oy (2012), eri lämmitysmuotojen taloudellinen vertailu rivitalokohteille.

Kannonkosken kunta (2012), kaukolämpötariffin tarkastelu ja kehittäminen, lämmön hankintasopimuksen konsutointi

Hankasalmen asemanseudun kiinteistöt (2011 - 2012), lämmöntuotannon vaihtoehtojen selvittäminen ja kaukolämmön toimituksen kilpailutus asemanseudun kiinteistöille, mukana asuntoyhtiöitä ja kunnan kiinteistöjä

Laukaan kunta (2011 - 2012), Lievestuoreen taajaman siirtyminen kaukolämpöön, lämmöntoimittajan kilpailutus ja sopimusten laadinta.

Energiataseiden laadinta Keski-Suomen kehityskäytäväkunnille (Jämsä, Muurame, Jyväskylä, Laukaa, Uurainen ja Äänekoski, 2011) Keski-Suomen Energiatoimisto laati Keski-Suomen liiton BalticClimate -hankkeen toimeksiannosta energiataseet Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehityskäytävän kuudelle kaupungille ja kunnalle. Energiataseet laadittiin vuoden 2010 energiantuotanto- ja kulutustietojen perusteella. Katso Keski-Suomen energiataseet.

SmartRegions - Älykkään energianmittauksen uusien palveluiden edistäminen Euroopassa (2010 - 2013)
Etäluettavien mittareiden hyödyntäminen energian loppukäyttäjien energiatehokkuuspalveluissa. Euroopan Komission IEE-ohjelma, hankkeeseen osallistui 10 partneria 8:sta Euroopan maasta. Hankkeen Internet-sivut www.smartregions.net.

Energiaviisas kuluttaja - Kuluttajien energianeuvonnan pilottihanke (2010 - 2011)
Kuluttajien energianeuvonnan pilottihanke osana TEM:n ja Sitran rahoittamaa kansallista kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta. Hankkeessa tarjottiin puolueetonta neuvontaa rakentamiseen, lämmitystapoihin ja kodin energiatehokkuuteen.

Hankasalmen kunta
, Sähköntuotannon tekniset ja kaupalliset edellytykset pienen lämpökeskuksen yhteydessä.

Parhaat käytännöt kuntien energiatehokkuussopimuksissa (Motiva/TEM, 2010)
Selvitystyö Keski-Suomen kuntien energiatehokkuussopimusten toteutuksesta

Matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialueen lämmitysenergian tuotantovaihtoehdot (2009).
 Keski-Suomen Energiatoimisto / Benet Oy selvittää uusiutuvien energialähteiden käytön kannattavuutta Pudasjärvelle kaavoitettavan matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialueen lämmityksessä. Matalaenergiarakentamisen alueet ovat Suomessa vielä melko harvinaisia ja selvityksen myötä saadaan uutta tietoa kustannustehokkaimmista tavoista matalaenergiarakennusten lämmityksessä. 

Rakennusten energiatodistusten laskenta (2008 -).
Energiatodistusten laskenta Keski-Suomessa uusiin ja vanhoihin rakennuksiin. Tällä hetkellä olemme laskeneet todistuksia jo yli 500 rakennukseen.

Koulutus rakennusten energiatehokkuudessa ja energiatodistuksissa (2007 -) Teemme energiatodistuksiin ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta mm. Suomen LVI-liiton kouluttajana.

Lämmityssähkön kulutushuippujen leikkaus pellettitakkojen avulla (2008). Hankkeessa tarkasteltiin pellettitakkojen mahdollisuuksia vähentää  sähkön huippukulutusta ja päästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä sähkölämmitteisissä pientaloissa. Hankkeessa tehdyn selvityksen löydät tältä: Lämmityssähkön kulutuksen vähentäminen pellettitakkojen avulla.

Kuntien tiedotus energiatehokkuussopimuksista ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksista (2008 - 09). Keski-Suomen Energiatoimisto tiedotti maakunnan kuntia ja kuntayhtymiä uusista kauden 2008 - 2016 energiatehokkuussopimuksista ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksista.  Motiva: Kuntien energiankäyttö kuntoon.

PU-Benefs -hankkeen tavoite oli parantaa julkisen sektorin toimijoiden mahdollisuuksia toteuttaa energiatehokkuushankkeita esim. ESCO- tai muun energiapalveluliiketoiminnan kautta. Projekti päättyi kesäkuussa 2007.
Avainsanat: Energiatehokkuus, ESCO,Energiapalvelu

BUDI -hankkeessa vauhditettiin rakennusten energiatodistusten käyttöönottoa. Hankkeessa seurattiin laskennan ja lainsäädännön kehitystä, pilotoitiin energiatehokkuuden laskentamenetelmiä, laskettiin energiatodistuksia sekä tarjottiin energiatodistuksiin liittyvää tiedotusta ja koulutusta rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille. Projekti päättyi heinäkuussa 2007, mutta internet-sivut jatkavat vielä toimintaansa kaksi vuotta enteenpäin.
Avainsanat: Rakennusten energiatehokkuus,

ProMidNord –hanke on Keski-Pohjolan yhteistyöhanke, jossa päätavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä suosia tehokasta energiankulutusta. Hanke päättyi loppukesästä 2007.